فقط برای خندیدن

زندگی عمریست که اجل در پی ان می تازد/هر کس غم بیهوده خورد می بازد

تیکه های جدید(به دختران بگویید)!

خانوم شما دماغتون رو مدل خوکی عمل کردین؟

خانوم میاین دماغامون عوض؟

اینو صافکاری کرده که بعد درخت بکاره!

اینو!!!!!دماغشو تازه خریده برچسبشو نکنده!

خانوم شما کلیه تو فروختی دماغتو عمل کردی؟

ببخشید دماغتون رو خر گاز گرفته؟

ده بار دیگه عمل کنی تازه می شی ابی!

خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰ساعت 20:3  توسط نوشین (دختر جنجالی)  |